WINNER Online Platform

WINNER: Ο σχεδιασμός της Ένταξης των γυναικών μέσω καινοτόμων πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ένα ευρωπαϊκό έργο αφιερωμένο στην υποστήριξη των γυναικών για να εκπληρώσουν την πορεία τους στον επιχειρηματικό κόσμο. Η υλοποίηση του έργου WINNER συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Ενήλικες Γυναίκες.
  2. Γυναίκες ηγέτες επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το ρόλο του μέντορα των δικαιούχων.

Οι διαδικασίες επιλογής του έργου θα βασίζονται σε ηλικιακά, πολιτισμικά και κοινωνικά ουδέτερες πολιτικές, ώστε να ξεπεραστούν τα σχετικά στερεότυπα.

Γνωρίστε την ομάδα του WINNER

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από: AMSED Association Migration Solidarity and Exchange for Development (Γαλλία), Trend Education NGO (Τουρκία), INSOMNIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA (Ισπανία), FONDATSIYA NA BIZNESA ZA OBRAZOVANI (Βουλγαρία), APID Imprenditorialità Donna Torino (Ιταλία), Anatolia Genclik Dernegi (Τουρκία) και A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (Κύπρος).

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου

Η WINNER κοινοπραξία στοχεύει στα ακόλουθα αποτελέσματα:

PR1: Πλατφόρμα WINNER & έναρξη
ανοικτής πρόσκλησης

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα WINNER θα σχεδιαστεί με έμφαση στους εκπαιδευόμενους. Και, ειδικότερα, η κοινοπραξία στοχεύει στην καλλιέργεια της αυτόνομης μάθησης και στην ενεργοποίηση της πνευματικής περιέργειας, μαζί με τη δημιουργική εμπλοκή. Μεταξύ άλλων στοιχείων, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά δημιουργίας κοινότητας, όπως: ιστολόγια, εικονικές αίθουσες συνεδριάσεων και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

PR2: WINNER Curriculum

Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα σπουδών WINNER προορίζεται για διαδικτυακή χρήση. Το PR 2 θα εστιάσει κυρίως στις επιχειρηματικές ικανότητες, στις ικανότητες ηγεσίας και αλλαγής και στις κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες (κοινωνικές δεξιότητες). Οι ενότητες θα σχεδιαστούν για να δημιουργήσουν αντίκτυπο σε:

I. Εκπαίδευση ενήλικων γυναικών που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα.

II. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών (μέντορες) για τη μετάδοση γνώσεων.

PR3: Οδηγίες κατάρτισης WINNER

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των ομάδων εργασίας των συμμετεχόντων στις διαδικασίες ανάπτυξης ιδεών και πρωτοτύπων. Οι λεπτομερείς οδηγίες θα διασφαλίσουν ότι όλοι οι μέντορες θα εκπαιδευτούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της αποτελεσματικής καθοδήγησης. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να παρακινήσουν τις ομάδες να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο στην επιχειρηματικότητα.

PR4: Κοινωνική επιχειρηματικότητα Γυναικείο
Hackathon

Τέλος, κατά τη διάρκεια των 8 εβδομάδων, θα διοργανωθεί ένας hackathon γυναικών. Ειδικότερα, οι διακρατικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις έννοιες που αποκτήθηκαν. Οι συμμετέχουσες θα εργαστούν πάνω σε μια επιχειρηματική ιδέα και θα αναπτύξουν ένα νέο πρωτότυπο για τις τελικές τους παρουσιάσεις.

Η εκδήλωση αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς εντός της κοινότητας, μέσω μιας συναρπαστικής, ξεκάθαρης και καλά οργανωμένης διαδικασίας, με επικεφαλής τους μέντορες του έργου.

Η εναρκτήρια συνάντηση του WINNER

Από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου, η AMSED φιλοξένησε την εναρκτήρια συνάντηση του WINNER στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να οριστικοποιήσουν και να επικυρώσουν τον κατάλογο των μελών της ομάδας συντονισμού του έργου, καθώς και της διευθύνουσας επιτροπής, και να συζητήσουν τη συχνότητα του χρονοδιαγράμματος των ηλεκτρονικών συναντήσεων (μέσω Zoom).

Επιπλέον, κάθε εταίρος παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες του τοπικού του πλαισίου, προκειμένου να τεθεί ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο για το κοινό-στόχο του έργου.

Τέλος, η εναρκτήρια συνάντηση ολοκληρώθηκε με τους εταίρους να αποσαφηνίζουν τον καταμερισμό των καθηκόντων, όσον αφορά τα πακέτα εργασίας, τη διάδοση και την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του έργου.