WINNER Online Platform

WINNER: Yenilikçi Yollarla Kadınların Dahil Edilmesi. Sosyal Girişimcilik Uygulamaları Tasarımı, kadınların girişimcilik dünyasındaki hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmaya adamış bir Avrupa projesidir. WINNER projesinin hayata geçirilmesi, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı tarafından ortaklaşa finanse edilmesi ile gerçekleşmektedir.

  1. Yetişkin kadınlar.
  2. Yararlanıcılara mentorluk yapma rolünü üstlenecek kadın iş liderleri.

Projenin seçim süreçleri, ilgili stereotipleri aşmak için yaş, kültürel ve sosyal açıdan tarafsız politikalar üzerine kurulacaktır.

WINNER Ekibini yakından tanıyın

Projenin konsorsiyumu şunlardan oluşmaktadır: AMSED Association Migration Solidarity and Exchange for Development (Fransa), Trend Education NGO (Türkiye), INSOMNIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA (İspanya), FONDATSIYA NA BIZNESA ZA OBRAZOVANI (Bulgaristan), APID Imprenditorialità Donna Torino (İtalya), Anatolia Genclik Dernegi (Türkiye) ve A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (Kıbrıs).

Beklenen Proje Sonuçları

WINNER konsorsiyumu aşağıdaki sonuçları üretmeyi hedeflemektedir:

PR1: WINNER Platformu ve Açık Çağrı
Lansmanı

WINNER eğitim platformu, öğrenenlere vurgu yapılarak tasarlanacaktır. Konsorsiyum, özellikle otonom öğrenmeyi geliştirmeyi ve yaratıcı katılımla birlikte entelektüel merakı tetiklemeyi amaçlamaktadır. Platform, diğer unsurların yanı sıra bloglar, sanal toplantı odaları ve sosyal ağ uygulamaları gibi topluluk oluşturma özelliklerini de içeriyor.

PR2: WINNER Müfredatı

Öte yandan, WINNER müfredatı çevrimiçi kullanım için tasarlanmıştır. PR 2’nin temel odak noktası girişimcilik yetkinlikleri, liderlik ve değişim yaratma yetkinlikleri ve sosyal-duygusal yetkinlikler (yumuşak beceriler) olacaktır. Modüller aşağıdakiler üzerinde etki yaratacak şekilde tasarlanacaktır:

I. Girişimciliğe ilgi duyan yetişkin kadınların eğitilmesi.

II. Bilgi aktarmak için eğitmenleri (mentorları) eğitmek.

PR3: WINNER Eğitim Kılavuzları

Bu yönergeler, katılımcıların çalışma gruplarını konsept ve prototip geliştirme süreçlerinde kapsamlı bir şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıntılı talimatlar, tüm mentorların etkili mentorluğun yol gösterici ilkelerine göre eğitilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, girişimcilik konusunda önemli ilerlemeler kaydetmeleri için grupları motive edebileceklerdir.

PR4: Sosyal Girişimcilik Kadın
Hackathon’u

Son olarak, 8 hafta boyunca bir kadın hackathonu düzenlenecektir. Özellikle ulusötesi gruplar edindikleri becerileri, araçları ve kavramları uygulama fırsatı bulacaktır. Katılımcılar girişimci bir fikir üzerinde çalışacak ve nihai sunumları için yeni bir prototip geliştireceklerdir.

Etkinliğin, proje mentorları tarafından yönetilen heyecan verici, açık ve iyi organize edilmiş bir süreç aracılığıyla topluluk içindeki bağlantıları güçlendirmesi beklenmektedir.

WINNER Açılış Toplantısı

AMSED, 8-10 Mart tarihleri arasında Strazburg, Fransa’da WINNER başlangıç toplantısına ev sahipliği yaptı. Ortaklar, proje koordinasyon ekibinin yanı sıra yönlendirme komitesi için üye listesini kesinleştirme ve doğrulama fırsatı buldular; ve çevrimiçi toplantı programının sıklığını tartıştılar (Zoom aracılığıyla).

Ayrıca, her ortak, projenin hedef kitlesinin çerçevesini iyi tanımlamak amacıyla kendi yerel bağlamının özelliklerini sunmuştur.

Son olarak, başlangıç toplantısı ortakların iş paketleri, yaygınlaştırma ve projenin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından görev dağılımını netleştirmeleriyle sona erdi.