WINNER Online Platform

WINNER: Включване на жените чрез иновативни практики за социално предприемачество

Сред често срещаните бариери, които пречат на жените да навлязат в предприемаческата екосистема, са липсата на обучение, възрастовата дискриминация, липсата на мрежи с контакти и възприятията на жените. Признавайки тези наблюдения, европейският проект WINNER предоставя ресурси за подкрепа на личностното и професионално развитие на възрастни жени, които се интересуват от кариерни траектории, свързани с предприемачеството.

Възрастни жени

Участниците идват от различен културен и социален произход, преодолявайки бариерите и социалните стереотипи.

Бизнес лидери в областта на женското предприемачество

Жени модели за подражание, които действат като ментори на участниците в дейностите по проекта.

Справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени жените, които искат да се запознаят с предприемаческите практики и да преследват бизнес кариера.

Популярни курсове

Ce module vise à fournir des lignes directrices étape par étape aux mentors qui soutiennent les femmes intéressé...
4 Lectures
Après avoir déterminé les buts et objectifs à long terme des entrepreneurs, ceux-ci doivent s’informer sur les st...
4 Lectures
Dans le monde des affaires, la mise en réseau signifie se réunir, échanger des informations, développer de nouveaux con...
4 Lectures
7

ПАРТНЬОРИ

4

ПРОДУКТИ И РЕЗУЛТАТИ

7

СЪБИТИЯ

Новини

masterstudy_placeholder

Become an Instructor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Button
masterstudy_placeholder

Become an Instructor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Button