WINNER Online Platform

Проектът

WINNER отключва пътя към придобиване на ключови компетенции и стимулиране на предприемачеството за възрастни жени.
overview-icon

Преглед

Вземайки предвид настоящите възприятия и нагласи за женското предприемачество, проектът WINNER предоставя достъпно предприемаческо обучение и консултантска подкрепа, водени от социалните и пазарни нужди. Той създава ефективни връзки с основната общност за насърчаване на специфични за жените насоки, борба с предразсъдъците, свързани с пола, и съответното поведение.

Първоначалният приоритет на проекта е да увеличи възможностите за обучение по предприемачество за възрастни жени, предлагайки набор от инструменти за дигитални умения чрез образователно взаимодействие ментор-стажант, което насърчава смесеното и автономно обучение.

objectives-icon

Цели

Основната цел на партньорите е да създадат пряка връзка между нуждите на жените, интересуващи се от предприемачество, и целите на WINNER, постигайки висококачествено въздействие в краткосрочен и дългосрочен план.

activities-icon

Резултати

Онлайн платформа и стартиране на отворена покана

Платформата насърчава автономното обучение, улеснявайки неопитни потребители да се ориентират в съдържанието и функциите на обучението. Архитектурата на платформата стимулира интелектуалното любопитство и подкрепя творческата ангажираност, като поставя обучаемия в центъра на процедурата. Всички виртуални характеристики на платформата WINNER са създадени да бъдат функционални и гъвкави, за да се избегне твърдостта и виртуалната скованост. Платформата включва функции за изграждане на общността като блогове, виртуални заседателни зали и приложения за социални мрежи и е крайъгълният камък за стартирането на Open Call.

Онлайн учебна програма по социално предприемачество

Учебната програма за онлайн обучение ефективно се фокусира върху 3 основни групи умения:
Всички модули са предназначени да имат двойно въздействие, да обучават възрастни жени, интересуващи се от предприемачество, и ментори, които ще предадат това знание. Обучението между заинтересованите страни се провежда по интерактивен начин с участие, за да се гарантира ангажираността на възрастните жени, ефективността на образователния материал, както и изграждането на мрежи и изграждане на екип между участниците.

Насоки за обучение на ментори

Насоките подпомагат работните групи на обучаемите в процеса на разработване на концепция и прототип. Подробните насоки за наставниците са разработени разбираемо, за да улеснят прилагането на учебната програма от външни обучители и съответните органи в областта. Те гарантират, че всички наставници са правилно обучени в ръководните принципи на ефективно наставничество, което им позволява да мотивират обучаемите да постигнат значителен напредък в областта на предприемачеството.

Женски хакатон за социално предприемачество

Хакатонът за жени по социално предприемачество ще даде възможност на участниците да приложат уменията, инструментите и концепциите, които са придобили чрез обучението си, като работят колективно, за да дефинират предприемаческа идея и да разработят нов прототип за своите финални презентации. Хакатонът се фокусира върху укрепването на връзките, създадени в общността WINNER чрез вълнуващ и добре организиран процес, ръководен от менторите.

Екипите ще работят самонасочено, а 3-те най-добри идеи ще бъдат подкрепени от менторите и партньорските организации, за да се доразвият и евентуално да навлязат на пазара.