WINNER Online Platform

Курсове

Предприемачеството може да има много ползи за обществото, като например да даде възможност на жените да работят за себе си, да подобри продуктите и...
5 Lectures
Описание на модула (1 слайд) Много хора измислят бизнес идея, която изглежда напълно осъществима, но липсата на знания как да превърнат тази идея в...
4 Lectures
Ако искате да изградите бизнес проект, първо трябва да познавате пазара, на който ще се реализирате. Ще трябва да разбирате неговите клиенти, конку...
4 Lectures
Терминът “социална икономика” се използва за описание на предприятия със социални цели, обществени организации, дружества, обслужващи о...
4 Lectures
В сферата на бизнеса работата в мрежа представлява среща на хора, за да обменят знания, да установят нови професионални контакти и да създадат поле...
4 Lectures
След като са на ясно с дългосрочните си цели и задач, предприемачите трябва да научат за финансовите структури и възможността да получат финансова ...
4 Lectures
Този модул има за цел да предостави поетапни насоки за ментори, които подкрепят жени, интересуващи се от предприемачество. Менторите на WINNER са ж...
4 Lectures