WINNER Online Platform

Konsorsiyum

Kıbrıs, İtalya, Türkiye, Fransa, İspanya ve Bulgaristan'da bulunan 7 kuruluştan oluşan bir ekibiz.
A.B. Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü Ltd. (A.B. Institute of Entrepreneurship Development Ltd.)
KIBRIS

A.B. Institute of Entrepreneurship Development Ltd. 16 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Institute of Entrepreneurship Development’ın (iED) bir sonucudur – eğitim de dahil olmak üzere ekonominin her alanında yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesine kendini adamış ödüllü bir kuruluştur.

APID Torino
İtalya

Apid Imprenditorialità Donna, yeni bir girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi, kadın girişimcilerin desteklenmesi için stratejiler geliştirilmesi, KOBİ’lerde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Temmuz 1989’da Torino ve İli Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Derneği (Api Torino) üyesi kadın girişimciler tarafından kurulmuştur. Şu anda yaklaşık 350 üyesi (kadınların sahip olduğu KOBİ’ler), Api Torino’nun ise 1600 üyesi bulunmaktadır.

TENGO - Trend Education NGO
Türkiye

Trend Eğitim STK’sı (TENGO) 2020 yılında Kahramanmaraş’ta kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuştur. Yeni bir ajans olmasına rağmen, TENGO üyeleri çeşitli disiplinlerde elde edilmiş becerilerle uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Kurum çalışanlarının birçoğu yerel yönetim, eğitim ve endüstride önemli pozisyonlarda bulunmaktadır.

AMSED - Association Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement
Fransa

AMSED (Association Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement), özellikle göçmenlerin gençlik faaliyetlerini, kültürlerarası değişim faaliyetlerini ve entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa gençlik STK’sıdır. Kurum yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeylerde kültürlerarası öğrenme, değişim ve dayanışma için alanlar yaratmayı amaçlamaktadır.

AYA - Anatolia Gençlik Derneği
Türkiye

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan AYA (Anatoli Gençlik Derneği), genç ve dezavantajlı insanları desteklemek ve barışçıl değerler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. AYA, toplumsal cinsiyet eşitliği, genç ve kadın girişimciliği, gençlerin çevreleri ve ilgili konular hakkında bilinçlendirilmesi, ekoloji, göçmenlere ve mültecilere karşı nefret söyleminin önlenmesi ve ayrıca sosyal içerme odaklı faaliyetler yürütmektedir.

INNEUROPE
İspanya

INNEUROPE, İspanya’nın Valencia “La Marina” şehrindeki start-up ekosisteminde bulunan bir DIH ve aynı zamanda İş Hızlandırıcı ve Kuluçka Merkezidir. Şirket, yıllardır yenilikçi işletmeler (KOBİ’ler, start-up’lar, girişimciler, scale-up’lar vb.) için inovasyon, dijitalleştirme, pazar başarısı ve finansmana erişim konusunda uzmanlaşmıştır ve büyük şirketler için Kurumsal Hızlandırma Programları yürütmektedir, dünya çapında bir keşif yapmakta ve teknolojik çözümler geliştirip ortaklaşa yaratabilen en iyi start-up’ları ve scale-up’ları aramaktadır.

BFE - Business Foundation for Education
BULGARİSTAN

Eğitim için İş Vakfı (The Business Foundation for Education), vatandaşların rekabet edebilirliği ve refahı üzerinde uzun vadeli etkisi olan çok sayıda proje ile Bulgaristan’da yaşam boyu öğrenme ve kariyer rehberliği alanında tanınmış bir lider kuruluştur. Kurum yenilikçi eğitim ve öğretim, kariyer rehberliği araçları, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik, sosyal içerme alanlarına odaklanmıştır.