WINNER Online Platform

Projemiz

WINNER, yetişkin kadınların temel yetkinliklerin kazanmasına ve girişimcilik becerilerini geliştirmesine giden yolu açar.
overview-icon

Genel Bakış

WINNER projesi, kadın girişimciliğine ilişkin mevcut algı ve tutumları göz önünde bulundurarak, sosyal ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda erişilebilir girişimcilik eğitimi ve danışmanlık desteği sunmaktadır. Projemiz, kadınlara özgü rehberliği teşvik etmek, toplumsal cinsiyet önyargıları ve ilgili davranışlarla mücadele etmek için ana akım toplulukla etkili bağlantılar kurmaktadır.

Projenin önceliği, yetişkin kadınlar için girişimcilik öğrenme fırsatlarını artırmak, karma ve özerk öğrenmeyi teşvik eden eğitici bir mentor-eğitmen etkileşimi yoluyla dijital becerilerden oluşan bir araç seti sunmaktır.

objectives-icon

Hedefler

Ortakların ana hedefi, girişimcilikle ilgilenen kadınların ihtiyaçları ile WINNER proje hedefleri arasında doğrudan bir bağlantı kurarak kısa ve uzun vadede yüksek kaliteli etki yaratmaktır.

activities-icon

Sonuçlar

Çevrimiçi Platform ve Açık Çağrı Lansmanı

Platform, deneyimsiz kullanıcıların eğitim içeriğinde gezinmesini kolaylaştırarak otonom öğrenmeyi teşvik eder. Platformun mimarisi, öğreneni sürecin merkezine yerleştirerek entelektüel merakı teşvik eder ve yaratıcı katılımı destekler. WINNER platformunun tüm çevrimiçi özellikleri, çevrimiçi öğrenme yapısından kaynaklanan sorunları aşmak için işlevsel ve esnek şekilde oluşturulmuştur. Platformda, bloglar, sanal toplantı odaları ve sosyal ağ uygulamaları gibi topluluk oluşturma özellikleri mevcuttur ve bu özellikler Winner Açık Çağrı Lansmanı için temel taşı işlevi görür.

Online Sosyal Girişimcilik Müfredatı

Online eğitim müfredatı etkin bir şekilde 3 ana beceri ailesine odaklanmaktadır:
Tüm modüller, girişimcilikle ilgilenen yetişkin kadınları ve bu bilgiyi aktaracak mentorları eğitmek üzere ikili bir etki yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Paydaşlar arası eğitim, yetişkin kadınların katılımını, eğitim materyalinin etkinliğini ve katılımcılar arasında ağ ve ekip oluşturmayı sağlamak için etkileşimli ve katılımcı bir şekilde yürütülmektedir.

Mentörler için Eğitim Kılavuzu

Kılavuz, stajyerlerin çalışma gruplarını konsept ve prototip geliştirme süreçlerinde desteklemektedir. Mentörler için hazırlanan ayrıntılı bir kılavuz, müfredatın dış eğitmenler ve alandan ilgili kurumlar tarafından uygulanmasını kolaylaştırmak için anlaşılır bir şekilde geliştirilmiştir. Tüm mentörlerin etkili mentörlüğün yol gösterici ilkeleri doğrultusunda uygun şekilde eğitilmelerini sağlayarak kursiyerleri girişimcilik alanında önemli bır ilerleme kaydetmeleri için motive etmelerini sağlar.

Sosyal Girişimcilik Kadın Hackathon'u

Sosyal girişimcilik kadın hackathonu, katılımcılara bir girişimcilik fikrini tanımlamak ve final sunumları için yeni bir prototip geliştirmek üzere kolektif olarak çalışarak eğitimleri boyunca edindikleri becerileri, araçları ve kavramları uygulama fırsatı verecektir.

Hackathon, mentorlar tarafından yönetilen heyecan verici ve iyi organize edilmiş bir süreç aracılığıyla WINNER topluluğu içinde oluşturulan bağlantıları güçlendirmeye odaklanmaktadır.