WINNER Online Platform

Финализиране на проекта WINNER

Имаме удоволствието да споделим с вас акцентите и резултатите от последното ни събитие, проведено във Валенсия на 27 и 28 февруари, което отбеляза приключването на проекта WINNER (Работа за подобряване на нови мрежи и маршрути за работа). Отдадеността на заинтересованите страни и сътрудничеството по пътя бяха ключови за постигането на нашите цели.

Ето основните изводи от нашето събитие:

1. Общ преглед на заключителната конференция: Събитието във Валанс послужи като платформа за демонстриране на постиженията на проекта по време на нашето сътрудничество. Имахме увлекателни дискусии и презентации от различни заинтересовани страни.

2. Резултати от проекта: Представихме осезаемите резултати от проекта, включително доклади, инструменти и ресурси, разработени в подкрепа на нови мрежи и пътища за заетост в нашите общности.

3. Основни речи: Вдъхновяващи основни речи бяха изнесени от уважавани гости, подчертавайки въздействието и значението на резултатите от проекта WINNER.

4. Презентации на проекти: участниците последователно представиха своите проекти. Панелистите, съставени от предприемачи и ментори, присъстваха както лично, така и дистанционно за обратна връзка и предложения.

5. Работа в мрежа и сътрудничество: Събитието насърчи ценни възможности за работа в мрежа, позволявайки на участниците да създадат нови връзки и да проучат потенциални бъдещи сътрудничества.

Бихме искали да изразим нашата сърдечна благодарност към всеки един от вас за вашата отдаденост, упорит труд и подкрепа по време на проекта WINNER. Заедно оказахме значително въздействие върху нашите общности и положихме основите за непрекъснат напредък в бъдеще.

Ние сме безкрайно благодарни на нашия съфинансьор, Еразъм Плюс, и на всички наши уважавани партньори по проекта. InnEurope от Испания, APID от Италия, AYA от Турция, FBO от България, IED от Кипър и AMSED от Франция изиграха централна роля, предлагайки изключителен принос по отношение на ресурси, опит, инвестиции и непоколебима ангажираност. Тяхното сътрудничество ни помогна да постигнем целите си и да създадем значимо въздействие.

Бихме искали също така да изразим специална признателност към нашите участници, ментори, сътрудници и асоциирани партньори за тяхната непоколебима отдаденост на нашата визия. Тяхната безмилостна подкрепа е крайъгълният камък на успеха на този проект.

Останете на линия!

https://winnerproject.eu/

https://www.facebook.com/WINNEREUproject