WINNER Online Platform

Yenilikçi Sosyal Girişimcilik Uygulamaları ile Kadınların İş
Hayatına Katılımı

HABER BÜLTENİ #2 ARALIK 2022

WINNER Projesini tanıyalım

WINNER:Yenilikçi Sosyal Girişimcilik Uygulamaları Yoluyla Kadınların Katılımı projesi, kadınların girişimcilik dünyasındaki hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmaya adanmış bir Avrupa Birliği projesidir. WINNER projesinin hayata geçirilmesi, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı tarafından ortak finansmanı ile gerçekleşmektedir.

Projenin direk hedef grupları şunlardır :

 • Kadınlar
 • Girişimci kadınlara mentorluk yapma rolünü üstlenecek kadın iş liderleri

Yaş, kültür ve sosyal açıdan tarafsız politikalar üzerine inşa edilen ve ilgili kalıp yargıları yıkmayı amaçlayan WINNER Kadın Girişimciliği Eğitim Programına olan kayıt dönemi sona ermiştir. Proje, WINNER programına aktif katılım taahhüdü veren 6 ülkeden 87 başvuru almıştır.

WINNER Takımını tanıyalım

Projenin konsorsiyumu aşağıda yer alan ortaklardan oluşmaktadır:

 • AMSED Association Migration Solidarity and Exchange for Development (Fransa),
 • TENGO Trend Education NGO (Türkiye),
 • INSOMNIA Consultıng Socıedad Lımıtada (İspanya),
 • BFE Fondatsıya Na Bıznesa Za Obrazovanı (Bulgaristan),
 • APID Imprenditorialità Donna Torino (İtalya),
 • AYA Anatolia Genclik Dernegi (Türkiye)
 • A.B. IED Instıtute Of Entrepreneurshıp Development Ltd (Kıbrıs).

Proje çıktıları üzerindeki çalışmalar devam ediyor…

WINNER Takımı üretmeyi hedeflediği aşağıdaki proje çıktıları üzerinde çalışmalarına hızla devam etmektedir:

 • PÇ1: WINNER Platformu & Açık Çağrı Lansmanı

Projenin sunduğu fırsat pencerelerini tanıtmayı amaçlayan WINNER açık çağrısı 28 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında konsorsiyum ülkelerinde gerçekleştirildi. Gelen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda proje faaliyetlerine dahil edilmek üzere toplam 70 Kadın girişimci adayı seçildi.

Girişimci kadınlara interaktif eğitim, rehberlik ve destek sunan WINNER platformu demo versiyonu ile yayına girdi. Modül 1: Girişimciliğin Temelleri: Kadınlar Nerede? kullanıcıların yorum ve incelemelerine sunulmuştur.

 • PÇ2: WINNER Müfredatı

Girişimcilik yetkinlikleri, liderlik ve değişim yaratma yetkinlikleri ile sosyal-duygusal yetkinlikler (sosyal beceriler) üzerine odaklanan WINNER müfredatı, aşağıdaki ilgili belgelerle birlikte son hazırlık aşamasındadır.

 1. Modul Sunumu
 1. Bölüm İçeriği
 1. Beceri Bilgi Kartları
 1. Öz Değerlendirme Anketi
 • PÇ3: WINNER Eğitim Kılavuzları

Katılımcıların çalışma gruplarını konsept ve prototip geliştirme süreçlerinde kapsamlı bir şekilde desteklemeyi amaçlayan eğitim kılavuzları geliştirilmeye başlandı.

Ayrıntılı talimatlar, tüm mentorların etkili mentorluğun yol gösterici ilkelerine göre eğitilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, grupları girişimcilikte önemli ilerleme kaydetmeleri için motive edebileceklerdir.

 • PÇ4: Sosyal Girişimcilik Kadın Programı (Hackathon)

Son olarak 8 hafta boyunca girişimci kadınlar için bir hackathon düzenlenecektir. Özellikle, ulusötesi gruplar edinilen becerileri, araçları ve kavramları uygulama fırsatına sahip olacaktır. Katılımcılar girişimci bir fikir üzerinde çalışacak ve son sunumları için yeni bir prototip geliştireceklerdir.

Etkinliğin, proje danışmanları tarafından yönetilen heyecan verici, açık ve iyi organize edilmiş bir süreç aracılığıyla topluluk içindeki bağları güçlendirmesi beklenmektedir.

WINNER Yönlendirme Komitesi Toplantıları

WINNER projesi kapsamında tüm ortakların katılımıyla 13 ana toplantı (zoom üzerinden) gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu toplantılar, proje çıktılarının ve üretilen dokümanların tartışılmasında ve sonraki adımlar için atılacak adımların belirlenmesinde kritik bir rol oynamıştır.

PROJEMİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN!

https://winnerproject.eu/

https://www.facebook.com/WINNEREUproject