WINNER Online Platform

Европейският проект WINNER – Women Inclusion through Innovative Social Entrepreneurship Practices Design насърчава участието на жените в социалното предприемачество чрез иновативни практики. Инициативата се финансира от програма Еразъм+ и има за цел да преодолее бариерите, които пречат на жените да навлязат в предприемаческата екосистема. Основните целеви групи са :

  1. Жени, които се интересуват от предприемачество.
  2. Жени бизнес лидери, които ще поемат ролята на ментори.

Процесите на подбор на проекта ще се основават на възрастови, културни и социално неутрални политики, за да се преодолеят съответните стереотипи.

Екип на проект WINNER

Инициативата се координира от AMSED Association Migration Solidarity and Exchange for Development (Франция) и включва Trend Education NGO (Турция) и Anatolia Youth Association AYA (Турция); INSOMNIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA (Испания), APID Imprenditorialità Donna Torino (Италия), A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (Cyprus) и Фондация на бизнеса за образованието (България).

Продукти по проект WINNER

Проектът ще произведе следните продукти:

PR1: WINNER платформа и покана за
кандидатстване

Обучителната платформата WINNER ще бъде проектирана с фокус върху обучаемите. Консорциумът има за цел да култивира автономно учене и да предизвика интелектуално любопитство, вдъхновение и ангажираност. Наред с другите елементи платформата включва функции за изграждане на общности катоо блогове; виртуални стаи и приложения за социални мрежи.

PR2: WINNER обучителна програма

Онлайн обучителната програма WINNER има за цел да изгради основните предприемачески компетентности, да стимулиира лидерството и уменията за иницииране и осъществяване на промени, както и да развие социално-емоционалните компетентности на участничките.

Обучителните модули ще бъдат използвани както от обучаемите,

така и от жените-ментори, които ще ги подпомагат в процеса.

PR3: WINNER Наръчник за ментори

Наръчникът ще включва подробни насоки с цел да бъде осигурено ефективно наставничество. Менторите ще имат за задача да подкрепят и мотивират начинаещите предприемачки в разработването на бизнес план за реализация на техните идеи.

PR4: Женски социалнопредприемачески
хакатон

В рамките на 8 седмици жените ще работят в групи с помощта на менторите. Те ще създадат прототипи и конкретни планове за реализация, популяризиране и финансиране на идеите си.

Събитието ще засили връзките с общността, изграждането на мрежи за подкрепа и ще помогне на участничките да формират практически умения.

Начална среща по проект WINNER

От 8-ми до 10-ти март AMSED беше домакин на началната среща на WINNER в Страсбург, Франция. Партньорите имаха възможност да финализират и валидират списъка с членове на екипа за координация на проекта, както и на управителния комитет; и обсъдиха честотата на графика на онлайн срещите (чрез Zoom).

Всеки партньор представи спецификите на своя местен контекст, за да зададе добре дефинирана рамка на целевата аудитория на проекта.

По време на работната среща партньорите обсъдиха изпълнението на задачите, разпространение на резултатите, осигуряването на качество и устойчивост на проекта.