WINNER Online Platform

Включване на жените чрез иновативни
практики за социално предприемачество

БЮЛЕТИН #2 ДЕКЕМВРИ 2022

Запознайте се с проекта WINNER

WINNER: WINNER: Включване на жените чрез иновативни практики за социално предприемачество е европейски проект, посветен на подкрепата на жените да изпълнят своята траектория в света на предприемачеството. Реализацията на проекта WINNER е съфинансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Преките целеви групи включват:

 • Жени, които се интересуват от предприемачество.
 • Жени бизнес лидери, които ще поемат ролята на ментори.

Периодът за записване приключи за Програмата за обучение по предприемачество на жени WINNER, която е изградена върху възрастови, културни и социално неутрални политики за преодоляване на съответните стереотипи. Проектът привлече 87 кандидати от 6 държави с ангажимент за активно участие в програмата WINNER.

Запознайте се с екипа на WINNER

Консорциумът по проекта се състои от:

 • AMSED Асоциация Миграционна солидарност и обмен за развитие (Франция),
 • TENGO Trend Education NGO (Турция),
 • INSOMNIA Consultıng Socıedad Lımıtada (Испания),
 • Фондация на бизнеса за образованието (България),
 • APID Imprenditorialità Donna Torino (Италия),
 • AYA Anatolia Genclik Dernegi (Турция)
 • AB IED Institute Of Entrepreneurshıp Development Ltd (Кипър).

Продължава работата по резултатите от проекта

The WINNER consortium Консорциумът WINNER продължава да работи бързо върху следните резултати, които цели да постигне:

 • PR1: Платформа WINNER и набиране на участници

В края на април 2022 партньорите от WINNER публикуваха отворена покана за набиране на участници по проекта, които да се включат в пилотните дейности. В резултат на оценката на постъпилите кандидатури бяха избрани общо 70 жени предприемачи, които да бъдат включени в дейностите по проекта.

Платформата WINNER, която предлага интерактивно обучение, насоки и подкрепа на жените предприемачи, стартира със своята демо версия. Модул 1: Основи на предприемачеството: Къде са жените? е представен за коментари и рецензии на потребителите.

 • PR2: Учебна програма WINNER

Учебната програма WINNER, с основен фокус върху предприемаческите компетенции, лидерството и компетенциите за промяна и социално-емоционалните компетенции (социални умения), е в последната подготвителна фаза със следните съответни документи.

 1. Презентация на модула
 1. Съдържание на раздела
 1. Информационни карти за умения
 1. Въпросник за самооценка
 • PR3: Обучителни насоки за ментори по проект WINNER

Бяха разработени насоки за обучение, които целят цялостна подкрепа на участниците в процесите на обучение и разработване на предприемачески планове.

Подробните насоки гарантират, че всички наставници ще бъдат обучени в съответствие с ръководните принципи за ефективно наставничество. Освен това те ще могат да мотивират групите да постигнат значителен напредък в предприемачеството.

 • PR4: Хакатон за жени по социално предприемачество

И накрая, в продължение на 8 седмици ще бъде организиран хакатон за жени. По-специално, транснационалните групи ще имат възможност да приложат придобитите умения, инструменти и концепции. Участниците ще работят върху предприемаческа идея и ще разработят нов прототип за окончателните си презентации.

Очаква се събитието да укрепи връзките в общността чрез вълнуващ, ясен и добре организиран процес, ръководен от менторите на проекта.

Онлайн срещи на Управителния комитет на WINNER

В рамките на проекта WINNER бяха проведени 13 основни срещи в zoom с участието на всички партньори.

Всички тези срещи изиграха критична роля при обсъждането на резултатите от проекта и изготвените документи и определянето на стъпките, които трябва да бъдат предприети за следващите стъпки.

Останете на линия!

https://winnerproject.eu/

https://www.facebook.com/WINNEREUproject