WINNER Online Platform

В отворената покана на WINNER Hackathon бяха избрани 10 най-обещаващи и иновативни социални идеи за всяка страна в шест различни държави (Франция, Испания, Турция, Италия, Кипър и България) с висок пазарен потенциал.

Знаете ли какво е образователен хакатон? Това е творчески начин за бързо разработване на първи прототип на бизнес идея чрез иновации и сътрудничество.

Кой участва?

В хакатона WINNER можеха да участват всички пълнолетни жени, които се сблъскват със значителни предизвикателства, като например финансови затруднения или ограничен достъп до ресурси.

В продължение на 8 седмици екипът за изпълнение на WINNER организира хакатон за жени, занимаващи се с предприемачество. По-конкретно бяха сформирани национални групи, които се възползваха от:

  • Приложими методологии и практически инструменти за стартиране на бизнес: с цел съкращаване на времето и минимизиране на разходите за развитие на бизнеса.
  • Семинари за развитие на бизнес умения: семинарите предоставиха на участничките допълнителни умения, необходими за развитието на бизнес проекта (бизнес умения, маркетинг в интернет и социалните мрежи и т.н.).
  • Непрекъснато наставничество: на всеки предприемач или работна група бяха предложени съветите, информацията и насоките на наставник/група от наставници, които ги напътстваха във всеки аспект, от който се нуждаеха при разработването на бизнес проекта си.
  • Възможност за работа в мрежа: националните събития се проведоха, за да могат предприемачите, които успешно са завършили Hackhathon, да имат възможност да представят собствените си проекти, което превръща тези събития в отлична възможност за работа в мрежа.
  • Транснационален ден за представяне на идеи: идеите на победителите бяха представени от участниците на международна сесия за представяне на идеи във Валенсия, Испания, в началото на 2024 г.

Научете повече в нашето Ръководство за работа по хакатона PR4