WINNER Online Platform

Yenilikçi Sosyal Girişimcilik Yenilikçi Sosyal Girişimcilik

Haber Bülteni #3 Nisan 2023

WINNER Projesi Ara Dönem Güncellemesi ve Sonraki Adımlar

WINNER Ekibi , projeminiz mevcut ilerleyişini gözden geçirmek ve sonraki adımlarımızı planlamak üzere 1 ve 2 Mart tarihlerinde İtalya’da bir araya geldi. Fikirlerini ve geri bildirimlerini paylaşmak üzere bize katılan İtalyan kadın girişimciler ve mentorlar da dahil olmak üzere çok verimli bir oturum gerçekleştirdik. Toplantı APID Torino’nun ev sahipliğinde yapıldı.

WINNER Ortakları, Winner online platformu winnerproject.eu’yu ve çevrimiçi sosyal girişimcilik eğitim programını geliştirdi. Oluşturulan program kullanıcılarla test edilmeye başlandı.

Mayıs ayında, bu dersler tüm proje ortaklarının resmi dillerine çevrilmiş olacaktır ve kadın katılımcılarımızı öğrenme yolculuklarında destekleyecek mentorlar için bir eğitim atölyesi düzenlenecektir. Ekim ayına kadar WINNER katılımcıları ile aylık eğitim oturumları yapılacaktır.

2023 yılının sonunda, kadın girişimci adayları edindikleri bilgi ve becerileri, iş fikirlerini geliştirmek için ekipler halinde çalışacakları bir Hackathon’da sergileyecek ve Ocak ayında tüm ortak ülkelerdeki etkinliklerinde bunları sunacaklardır. En iyi fikirlere sahip üç ekip Şubat 2024’te Valensiya’daki final etkinliğine katılacaktır. WINNER Proje Ekibi, kazanan fikrin tanıtılması ve hayata geçirilmesi için destek verecektir.

WINNER Platformu ve Eğitim Programı

WINNER platformu https://winnerproject.eu/ şu anda. hazır ve işler durumdadır. Platform, proje, konsorsiyum ve ilgili mentörler hakkında kısa bir bilginin yanı sıra dersler, bir forum bölümü ve haberler içermektedir.

WINNER eğitim programı, öğrenciler için altı ve mentörler için bir modül içermektedir.
Her modülde bir modül sunumu, bölüm içeriği, modülde geliştirilen yetkinliklerin açıklamasını içeren beceri kartları ve öğrencilerin kurstan önce ve sonra alabilecekleri bir öz değerlendirme anketi bulunmaktadır.

Modül 7- Kadın Girişimciler için Mentor Olmak, özellikle mentorlar için tasarlanmıştır. Çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla ve psikolojik engellerle karşılaşan kadın öğrencilerin yeterli ve kapsamlı destek almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Modül, mentörlere, girişimciliğe giden öğrenme yolculukları sırasında katılımcıları nasıl motive edecekleri ve onları nasıl teşvik edecekleri konusunda adım adım öneriler sunmaktadır.

WINNER Platformunun ve Eğitim Programının Mentörler, Uzmanlar ve Öğrencilerle Pilot Uygulamasından Elde Edilen İlk Sonuçlar

WINNER Projesi eğitim programı altı ortak ülkeden İngilizce konuşan 19 katılımcıdan oluşan bir grupla pilot test gerçekleştirilmiştir.

Altı mentor, beş uzman ve sekiz kadın öğrenci, WINNER e-platformu ve öğrenme materyallerinin içeriğinin uygunluğu, açıklığı, içeriğin sunulma şekli ve görselleştirilmesi açısından bir değerlendirme yapmış ve oldukça yüksek notlar vermiştir:

Kurs, pratikte uygulanabilecek pek çok bilgi sağlamaktadır.”

“Bir uzman olarak, katılımcıların kendi sosyal girişimcilik süreçlerinde uygulayabilecekleri değerli bilgi ve beceriler kazanacaklarına inanıyorum. Eğitim programı, girişimcilikle ilgili temel kavramlardan finansal yönetim ve mentorluğa kadar sosyal girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan kapsamlı bir dizi konuyu kapsıyor.”

“Bir mentorun çalışanlarına liderlik etmek ve onları motive etmek için sahip olması gereken temel özellikleri öğrendikleri için mentorlar için de önemli.”

“Modüller, girişimcilik yolculuğuna başlamamış olsalar bile girişimcilik hakkında bilgi edinmek isteyen her kadına açıktır, onlara fikirlerini hayata geçirmeleri için umut ve cesaret verebilir.”

WINNER Proje Ortakları, öğrenme materyallerinin ve programın kullanıcılar için nasıl daha etkili hale getirilebileceği konusunda çok faydalı yorumlar ve öneriler topladılar ve Mayıs ayı sonuna kadar son değişiklikleri yaparak tercüme edilen materyalleri platforma yükleyecekler.

“Bir girişimci olarak sosyal girişimcilik eğitim programından özellikle finansal yönetim alanında çok değerli bilgiler edindim. Sosyal girişimcilik eğitim programından edinilen bilgilerin, sosyal girişimci olmak isteyen kadınlar için son derece değerli ve uygulanabilir olduğuna inanıyorum.”

PROJEMİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN!

https://winnerproject.eu/

https://www.facebook.com/WINNEREUproject