WINNER Online Platform

Включване на жените чрез иновативни практики за социално предприемачество

БЮЛЕТИН #3 Април 2023

Постижения на проекта WINNER на междинна фаза и следващи стъпки

Консорциумът WINNER се срещна на 1 и 2 март в Италия, за да прегледа напредъка на инициативата в средата на проекта и да планира следващите ни стъпки. Имахме много продуктивна сесия, включваща италиански жени предприемачи и ментори, които се присъединиха към нас, за да споделят идеи и обратна връзка. Домакин на срещата беше АПИД Торино.

Партньорите разработиха онлайн платформата winnerproject.eu и онлайн курса за обучение по социално предприемачество и започват пилотирането им с потребителите.

През май курсът ще бъде достъпен на всички езици на партньорите и ние ще проведем обучителен семинар за ментори, които ще подкрепят нашите участници в курса жени по време на тяхното обучение. До октомври те ще провеждат ежемесечни обучения с участничките в курса.

В края на 2023 г. участниците ще демонстрират придобитите умения и знания в Хакатон, където ще работят в екипи, за да развият своите бизнес идеи, а през януари ще ги представят на pitching събития във всички страни партньори. Отборите с 3 най-добри идеи ще участват на финалното събитие във Валенсия през февруари 2024 г. Партньорите ще помогнат популяризирането и реализацията на печелившата идея.

Платформа и обучителен курс на WINNER

Платформата WINNER https://winnerproject.eu/ е готова. Тя съдържа кратка информация за проекта, консорциума и участващите ментори, както и курса на обучение, раздел във форума и новини.

Обучителният курс WINNER включва 6 модула за обучаеми и 1 за ментори.
Всеки модул съдържа презентация на модула, съдържание на раздела, карти с описание на уменията, развивани в модула, както и въпросник за самооценка, който обучаемите попълват преди и след курса.

Модул 7 – Да бъдеш ментор на жени предприемачи, е специално създаден за ментори. Тя има за цел да гарантира, че учащите жени, които са изправени пред различни социални и икономически предизвикателства и психологически бариери, получават адекватна и цялостна подкрепа. Модулът предоставя на менторите насоки стъпка по стъпка как да мотивират и насърчават участниците по време на тяхното учебно пътуване към предприемачеството.

Първи резултати от пилотирането на платформата WINNER и курса за обучение с ментори, експерти и обучаеми

Обучителният курс по проекта WINNER е пилотиран с група от 19 англоговорящи участници от 6 страни партньори.

Шестимата ментори, петимата експерти и осемте обучаеми дават много висока оценка на съдържанието на електронната платформа и учебните материали на WINNER по отношение на уместност, яснота, начин на представяне на съдържанието и неговата визуализация:

Курсът предоставя много знания, които могат да бъдат приложени в практиката.“

„Като експерт вярвам, че обучаемите ще придобият ценни знания и умения, които могат да приложат в собствените си начинания за социално предприемачество. Програмата за обучение обхваща широк набор от теми, от основни концепции в предприемачеството до финансово управление и менторство, които са от съществено значение за развитието на умения за социално предприемачество.”

„Важно е и за менторите, тъй като те научават основните характеристики, които един ментор трябва да притежава, за да ръководи работниците си и да ги поддържа мотивирани.“

„Модулите са достъпни за всяка жена, която иска да научи за предприемачеството, дори и да не е започнала своето предприемаческо пътуване, това може да им даде надежда и кураж да стартират своите идеи.“

Партньорите събраха много полезни коментари и предложения как да направят учебните материали и програмата още по-ефективни за потребителите и до края на май ще направят последните модификации и ще качат преведените материали на платформата.

„Като предприемач придобих ценни знания от програмата за обучение по социално предприемачество, особено в областта на финансовия мениджмънт. Вярвам, че знанията, получени от програмата за обучение по социално предприемачество, са много ценни и приложими за жени, които се стремят да станат социални предприемачи. ”

Останете на линия!

https://winnerproject.eu/

https://www.facebook.com/WINNEREUproject